Druk 3D w odlewnictwie

Wykorzystanie druku 3D w Twojej firmie to przede wszystkim:

  • Skrócenie czasu procesów produkcyjnych
  • Możliwość produkcji małych serii bez zwiększania kosztów
  • Ograniczenie zaangażowania siły roboczej

Podstawowym elementem wykorzystywanym w odlewnictwie jest model. To właśnie on otaczany jest masą formierską, silikonem czy ceramiką – na tej bazie powstaje forma, która będzie niezbędna w dalszym procesie. Przygotowanie oprzyrządowania do produkcji form odlewniczych z wykorzystaniem tradycyjnych obrabiarek CNC to szereg skomplikowanych działań – w tym zaprojektowanie procesu obróbki skrawaniem, przygotowanie oprzyrządowania maszyn i narzędzi. Jest to czasochłonne i wymaga dużego zaangażowania pracowników, a niejednokrotnie model tak powstały musi dalej podlegać kolejnym zabiegom.

Technologia druku przestrzennego pozwala na znaczne ograniczenie kosztów oraz czasu poświęcanego na realizację projektu – przy jednoczesnym zachowaniu precyzji finalnej formy. Druk 3D wyklucza także niedoskonałości wynikające z niewłaściwego wypełnienia formy materiałem. To elastyczność działania, a także skrócenie czasu procesów.

Dzięki modelom wykonanym na drukarce 3D uzyskujemy możliwość produkcji spersonalizowanych elementów lub krótkich serii. Odlewanie metodą traconą pozwala uzyskać wierną metalową kopię wydrukowanego elementu.

Klienci o nas

Przykłady zastosowań druku 3D

Skontaktuj się z nami